NISKA EMISJA SPALIN
FPT Stage V

Aby zachować zalety unikalnej i bezkonkurencyjnej technologii HI-eSCR, FPT Industrial zabudował bezobsługowe urządzenie na katalizatorze SCR, umożliwiając temu kompaktowemu urządzeniu spełnienie zaostrzonych limitów emisji cząstek stałych. Umożliwia to zastosowanie niezwykle kompaktowej konstrukcji i dzięki temu ograniczenie komory silnika, co oznacza doskonałą widoczność do tyłu. Ponadto maksymalna temperatura osiągana przez HI-eSCR 2 w normalnych warunkach roboczych jest nadal niższa o 200°C od temperatury standardowego filtra cząstek stałych. Rozwiązanie Stage V FPT:

Wysokie osiągi
Niskie koszty eksploatacji
Prostota pracy